Změna přiřazování IP adres v wifi síti eduroam 12.2.2024 od 6:00 / Change of IP address assignment in the eduroam wifi network 12/02/2024 from 6:00
Incident Report for IT MUNI Services StatusPage
Resolved
This incident has been resolved.
Posted Feb 28, 2024 - 16:25 CET
Monitoring
12.2.2024 v 6:00 dojde ke změně adresace (přiřazování IP adres) wifi sítě eduroam.
Změna se dotkne všech zaměstnanců, studentů a guest účtů. Guest účty budou nově dostávat privátní IP adresy ze stejného rozsahu jako externí uživatelé (100.73.0.0/17), studenti z rozsahu 100.64.0.0/16, zaměstnanci z rozsahu 100.66.0.0/16
V případě problémů zkuste wifi eduroam odpojit a znovu připojit.
Pokud ani to nepomůže, kontaktujte IT Service Desk na https://service.support.muni.cz/servicedesk/customer/portal/1/group/50/create/932.

On February 12, 2024 at 6:00 a.m., the address (assignment of IP addresses) of the eduroam Wi-Fi network will be changed.
The change affects all employees, students and guest accounts. Guest accounts will now receive private IP addresses from the same range as external users (100.73.0.0/17), students from the range 100.64.0.0/16, employees from the range 100.66.0.0/16
In case of problems, try disconnect and reconnect eduroam wifi.
If that doesn't help either, contact the IT Service Desk at https://service.support.muni.cz/servicedesk/customer/portal/1/group/50/create/932.
Posted Feb 09, 2024 - 12:57 CET
This incident affected: Sítě a Wi-Fi / Networks and Wi-Fi (Bezdrátové připojení Wi-Fi / Wireless Wi-Fi connection).