All Systems Operational

About This Site

Návody k MU IT službám / Documentation for MU IT services: https://it.muni.cz
Stav služeb FI MU / Status of FI MU services: https://status.fi.muni.cz
Historie incidentů a změn / History of incidents and changes: https://status.it.muni.cz/history
V případě potíží s IT kontaktujte / In case of any IT issue please contact: it@muni.cz

Sítě a Wi-Fi / Networks and Wi-Fi Operational
Bezdrátové připojení Wi-Fi / Wireless Wi-Fi connection ? Operational
Připojení z domova (VPN) / Connection from Home (VPN) ? Operational
Síť / Network ? Operational
Informační systémy / Information systems Operational
Ekonomicko-správní systém INET (+ Magion) / Information System INET (+ Magion) ? Operational
Portál MU / MU Portal ? Operational
Informační systém MU / MU Information System ? Operational
Sona system ? Operational
ISOIS (by CZS) ? Operational
Účty, hesla, ID karty / Accounts, Passwords, ID cards Operational
Jednotné přihlášení MUNI / Unified Login at MUNI ? Operational
Správa skupin a přístupů (Perun) / Group and Access Management (Perun) ? Operational
Interní platební systém SUPO / Internal Payment System SUPO ? Operational
Identifikační karty / ID cards ? Operational
Fotografování osob / Photographing for ID Cards ? Operational
E-mail, spolupráce (MS 365, Atlassian) / E-mail, communication, cooperation (MS 365, Atlassian) Operational
Microsoft 365 ? Operational
Univerzitní pošta / University email ? Operational
Jira Service Management (Service Portal) ? Operational
Jira Software ? Operational
Jira Work Management ? Operational
Trello ? Operational
Confluence ? Operational
Telefonování, audio a video / Telephones, Audio and Video Operational
Tele/videokonference / Tele/videoconferences ? Operational
Zoom Meetings (by CESNET) ? Operational
Pevná telefonie / Telephones ? Operational
Tiskové služby a bankovníky / Printing Services and Top-Up Machines Operational
Tiskové služby / Print Services ? Operational
Bankovníky / Top-Up Machines ? Operational
Knihovny a Elektronické Informační Zdroje (EIZ) / Libraries and Electronic Information Sources (EIZ) Operational
Elektronické informační zdroje (EIZ) / Electronic Information Sources (EIZ) ? Operational
Počítačové studovny a učebny / Computer Study Rooms and Classrooms Operational
Cestovní profily / Roaming PC Profile ? Operational
Terminálové servery / Terminal servers ? Operational
Mapy a GIS / Maps and GIS Operational
Mapy a GIS / Maps and GIS ? Operational
Software a Hardware / Software and Hardware Operational
GitLab ? Operational
Hardware (ve správě ÚVT / under ICS maintenance) ? Operational
Web, hosting, propagace / Web, Webhosting, Marketing Operational
Hlavní web MU / Main MU web ? Operational
IT katalog služeb / IT Services Catalog ? Operational
Ekonomicko-správní fakulta / Faculty of Economics and Administration ? Operational
Pedagogická fakulta / Faculty of Education ? Operational
Filozofická fakulta / Faculty of Arts ? Operational
Přírodovědecká fakulta / Faculty of Science ? Operational
Lékařská fakulta / Faculty of Medicine ? Operational
Fakulta sociálních studií / Faculty of Social Studies ? Operational
Právnická fakulta / Faculty of Law ? Operational
Farmaceutická fakulta / Faculty of Pharmacy ? Operational
Fakulta informatiky / Faculty of Informatics ? Operational
Fakulta sportovních studií / Faculty of Sport Studies ? Operational
Ostatní MU weby / Other MU sites ? Operational
Datová úložiště / Data storage Operational
OneDrive pro firmy / OneDrive for Business ? Operational
Standardní úložiště / Network File-Storage ? Operational
Záložní diskový prostor / Disk Backup Solution (by CESNET) ? Operational
Filesender (by CESNET) Operational
Informační bezpečnost / Information security Operational
Serverové certifikáty / Server certificates ? Operational
Osobní certifikáty / Personal certificates ? Operational
Cloud a náročné výpočty / Cloud and High Performance Computing Operational
Virtualizační platforma MU VMware / MU virtualization platform VMware ? Operational
Cloud/OpenStack (by MetaCentrum) ? Operational
Scientific Cloud (by CERIT) ? Operational
Národní výpočetní Grid / National Grid Infrastructure ? Operational
ownCloud (by CESNET) ? Operational
Výpočetní prostředí Hadoop / Hadoop Computing Environment (by CESNET) ? Operational
Container Platform (Kubernetes/Rancher by CERIT-SC) Operational
Různé / Miscellaneous Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Past Incidents
May 30, 2023

No incidents reported today.

May 29, 2023

No incidents reported.

May 28, 2023

No incidents reported.

May 27, 2023
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
May 27, 10:00 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
May 27, 06:30 CEST
Scheduled - Odstávka je plánována bez dopadu do uživatelských služeb. V případě nefunkčnosti služby nám, prosím, pište na it@muni.cz /
Shutdown of the Datacenter's external power source is planned to be without the impact to user services. In case of any service interruption please contact us on it@muni.cz

May 23, 12:19 CEST
May 26, 2023

No incidents reported.

May 25, 2023
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
May 25, 08:00 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
May 25, 05:00 CEST
Scheduled - Z důvodu plánované údržby může dojít ke krátkodobé nedostupnosti wi-fi sítí Eduroam a MUNI.

Due to scheduled maintenance, the Eduroam and MUNI wi-fi networks may be temporarily unavailable.

May 24, 09:09 CEST
May 24, 2023

No incidents reported.

May 23, 2023

No incidents reported.

May 22, 2023

No incidents reported.

May 21, 2023

No incidents reported.

May 20, 2023
Resolved - This incident has been resolved.
May 20, 10:02 CEST
Update - We are continuing to investigate this issue.
May 20, 04:08 CEST
Update - We are continuing to investigate this issue.
May 20, 03:59 CEST
Investigating - We are currently investigating this issue.
May 20, 03:58 CEST
May 19, 2023
Resolved - Krátký výpadek webu ped.muni.cz od 00:05 do 00:20
May 19, 01:35 CEST
May 18, 2023
Resolved - This incident has been resolved.
May 18, 06:19 CEST
Update - We are continuing to investigate this issue.
May 18, 06:18 CEST
Update - We are continuing to investigate this issue.
May 18, 06:17 CEST
Investigating - Nedostupnost pro: všechny uživatele
v lokalitě: celá MU
Unavailability for: all users
in the locality: entire MU

May 18, 04:05 CEST
May 17, 2023
Resolved - This incident has been resolved.
May 17, 09:40 CEST
Update - We are continuing to investigate this issue.
May 17, 09:38 CEST
Investigating - Při pokusu o příhlášení se k VPN to uživatelům hlásí AUTH_FAILED . Jendá se o statickou VPN. Na nápravě se pracuje

It reports AUTH_FAILED to users when trying to login to the VPN. A fix is being worked on

May 17, 09:15 CEST
May 16, 2023
Resolved - This incident has been resolved.
May 16, 13:07 CEST
Update - Odesílání a přijímaní mailů je opět funkční, situaci sledujeme.

Sending and receiving emails is functional again, we are monitoring the situation

May 16, 12:52 CEST
Monitoring - A fix has been implemented and we are monitoring the results.
May 16, 12:48 CEST
Investigating - We are currently investigating this issue.
May 16, 12:34 CEST
Resolved - This incident has been resolved.
May 16, 11:50 CEST
Update - We are continuing to investigate this issue.
May 16, 11:38 CEST
Investigating - We are currently investigating this issue.
May 16, 11:32 CEST
Resolved - This incident has been resolved.
May 16, 08:59 CEST
Monitoring - Chyba odstraněna, dodavatel monitoruje situaci. / Issue has been fixed, provider monitors the situation.
May 15, 13:49 CEST
Investigating - Nedostupnost pro: některé uživatele
v lokalitě: FF
Unavailability for: some users
in the locality: PHIL

Aktuálně nefunguje automatický zápis studentů z IS MU do ELFu. Důsledkem je, že někteří studující mohli dočasně zmizet z vašich kurzů. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti, na nápravě se pracuje. /
Currently the automatic enrolment of students from IS MU to ELF needs to be fixed. As a consequence, some students may have temporarily disappeared from your courses. We apologize for the inconvenience, we are working on a remedy.

May 15, 10:49 CEST