Monitoring - 12.2.2024 v 6:00 dojde ke změně adresace (přiřazování IP adres) wifi sítě eduroam.
Změna se dotkne všech zaměstnanců, studentů a guest účtů. Guest účty budou nově dostávat privátní IP adresy ze stejného rozsahu jako externí uživatelé (100.73.0.0/17), studenti z rozsahu 100.64.0.0/16, zaměstnanci z rozsahu 100.66.0.0/16
V případě problémů zkuste wifi eduroam odpojit a znovu připojit.
Pokud ani to nepomůže, kontaktujte IT Service Desk na https://service.support.muni.cz/servicedesk/customer/portal/1/group/50/create/932.

On February 12, 2024 at 6:00 a.m., the address (assignment of IP addresses) of the eduroam Wi-Fi network will be changed.
The change affects all employees, students and guest accounts. Guest accounts will now receive private IP addresses from the same range as external users (100.73.0.0/17), students from the range 100.64.0.0/16, employees from the range 100.66.0.0/16
In case of problems, try disconnect and reconnect eduroam wifi.
If that doesn't help either, contact the IT Service Desk at https://service.support.muni.cz/servicedesk/customer/portal/1/group/50/create/932.

Feb 09, 2024 - 12:57 CET

About This Site

Návody k MU IT službám / Documentation for MU IT services: https://it.muni.cz
V případě potíží s IT kontaktujte / In case of any IT issue please contact: it@muni.cz
Historie incidentů a změn / History of incidents and changes: https://status.it.muni.cz/history
Stav služeb FI MU / Status of FI MU services: https://status.fi.muni.cz

Sítě a Wi-Fi / Networks and Wi-Fi Operational
Bezdrátové připojení Wi-Fi / Wireless Wi-Fi connection ? Operational
Připojení z domova (VPN) / Connection from Home (VPN) ? Operational
(Pevné) připojení k síti / (Fixed) network connection ? Operational
Informační systémy / Information systems Operational
Ekonomicko-správní systém INET (+ Magion) / Information System INET (+ Magion) ? Operational
Portál MU / MU Portal ? Operational
Informační systém MU / MU Information System ? Operational
Sona system ? Operational
ISOIS (by CZS) ? Operational
Účty, hesla, ID karty / Accounts, Passwords, ID cards Operational
Jednotné přihlášení MUNI / Unified Login at MUNI ? Operational
Správa skupin a přístupů (Perun) / Group and Access Management (Perun) ? Operational
Interní platební systém SUPO / Internal Payment System SUPO ? Operational
Identifikační karty / ID cards ? Operational
Fotografování osob / Photographing for ID Cards ? Operational
E-mail, spolupráce (MS 365, Atlassian) / E-mail, communication, cooperation (MS 365, Atlassian) Operational
Microsoft 365 ? Operational
Univerzitní pošta / University email ? Operational
Jira Service Management (Service Portal) ? Operational
Jira Software ? Operational
Jira Work Management ? Operational
Trello ? Operational
Confluence ? Operational
Telefonování, audio a video / Telephones, Audio and Video Operational
Tele/videokonference / Tele/videoconferences ? Operational
Zoom Meetings (by CESNET) ? Operational
Pevná telefonie / Telephones ? Operational
Tiskové služby a bankovníky / Printing Services and Top-Up Machines Operational
Tiskové služby / Print Services ? Operational
Bankovníky / Top-Up Machines ? Operational
Knihovny a Elektronické Informační Zdroje (EIZ) / Libraries and Electronic Information Sources (EIZ) Operational
Elektronické informační zdroje (EIZ) / Electronic Information Sources (EIZ) ? Operational
Počítačové studovny a učebny / Computer Study Rooms and Classrooms Operational
Cestovní profily / Roaming PC Profile ? Operational
Terminálové servery / Terminal servers ? Operational
Celouniverzitní počítačová studovna / University Computer Centre Operational
Mapy a GIS / Maps and GIS Operational
Mapy a GIS / Maps and GIS ? Operational
Software a Hardware / Software and Hardware Operational
GitLab ? Operational
Počítače / Hardware ? Operational
Web, hosting, propagace / Web, Webhosting, Marketing Operational
Hlavní web MU / Main MU web ? Operational
IT katalog služeb / IT Services Catalog ? Operational
Ekonomicko-správní fakulta / Faculty of Economics and Administration ? Operational
Pedagogická fakulta / Faculty of Education ? Operational
Filozofická fakulta / Faculty of Arts ? Operational
Přírodovědecká fakulta / Faculty of Science ? Operational
Lékařská fakulta / Faculty of Medicine ? Operational
Fakulta sociálních studií / Faculty of Social Studies ? Operational
Právnická fakulta / Faculty of Law ? Operational
Farmaceutická fakulta / Faculty of Pharmacy ? Operational
Fakulta informatiky / Faculty of Informatics ? Operational
Fakulta sportovních studií / Faculty of Sport Studies ? Operational
Ostatní MU weby / Other MU sites ? Operational
Webhosting cPanel Operational
Ukládání a správa dat / Data storage and management Operational
OneDrive pro firmy / OneDrive for Business ? Operational
Standardní úložiště / Network File-Storage ? Operational
Záložní diskový prostor / Disk Backup Solution (by CESNET) ? Operational
Filesender (by CESNET) Operational
Datový sklad / Datawarehouse Operational
Zálohování Bacula / Backup service Bacula Operational
Informační bezpečnost / Information security Operational
Serverové certifikáty / Server certificates ? Operational
Osobní certifikáty / Personal certificates ? Operational
Cloud a náročné výpočty / Cloud and High Performance Computing Operational
Virtualizační platforma MU VMware / MU virtualization platform VMware ? Operational
Cloud/OpenStack (by MetaCentrum) ? Operational
Scientific Cloud (by CERIT) ? Operational
Národní výpočetní Grid / National Grid Infrastructure ? Operational
ownCloud (by CESNET) ? Operational
Výpočetní prostředí Hadoop / Hadoop Computing Environment (by CESNET) ? Operational
Container Platform (Kubernetes/Rancher by CERIT-SC) Operational
Různé / Miscellaneous Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Scheduled Maintenance
21.2.2024 mezi 20:00 a 21:00 bude vyměněn certifikát na službě eduroam. Během této změny může dojít k výpadku spojení v délce několika sekund.
Jedná se o změnu připojení na nadnárodní úrovni a proto mohou být zasaženi zahraniční studenti a hosté na naší univerzitě.
Problémy s připojením k síti eduroam hlaste, prosím, přes https://service.support.muni.cz/servicedesk/customer/portal/1/group/50/create/932

On 21/02/2024 between 20:00 and 21:00 the certificate will be exchanged on the eduroam service. During this change, the connection may drop for a few seconds.
International students and guests at our university may be affected as the change is a on international level.
Please report problems with connecting to the eduroam network via https://service.support.muni.cz/servicedesk/customer/portal/1/group/50/create/932

Posted on Feb 20, 2024 - 13:31 CET
Past Incidents
Feb 21, 2024

No incidents reported today.

Feb 20, 2024

No incidents reported.

Feb 19, 2024

No incidents reported.

Feb 18, 2024

No incidents reported.

Feb 17, 2024

No incidents reported.

Feb 16, 2024

No incidents reported.

Feb 15, 2024

No incidents reported.

Feb 14, 2024
Resolved - This incident has been resolved.
Feb 14, 13:32 CET
Identified - The issue has been identified and a fix is being implemented.
Feb 14, 13:10 CET
Investigating - Momentálně není možno volat z pevné linky mimo MU. Na nápravě problému se pracuje. // It is currently not possible to call from a landline outside MU. The problem is being fixed.
Feb 14, 11:19 CET
Feb 13, 2024
Resolved - This incident has been resolved.
Feb 13, 00:55 CET
Update - We are continuing to investigate this issue.
Feb 13, 00:09 CET
Investigating - We are currently investigating this issue.
Feb 12, 23:39 CET
Feb 12, 2024
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Feb 12, 08:34 CET
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Feb 8, 14:00 CET
Update - We will be undergoing scheduled maintenance during this time.
Feb 8, 12:57 CET
Scheduled - 12.2.2024 v 6:00 dojde ke změně adresace (přiřazování IP adres) wifi sítě eduroam.
Změna se dotkne všech zaměstnanců, studentů a guest účtů. Guest účty budou nově dostávat privátní IP adresy ze stejného rozsahu jako externí uživatelé (100.73.0.0/17), studenti z rozsahu 100.64.0.0/16, zaměstnanci z rozsahu 100.66.0.0/16
V případě problémů zkuste wifi eduroam odpojit a znovu připojit.
Pokud ani to nepomůže, kontaktujte IT Service Desk na https://service.support.muni.cz/servicedesk/customer/portal/1/group/50/create/932.

On February 12, 2024 at 6:00 a.m., the address (assignment of IP addresses) of the eduroam Wi-Fi network will be changed.
The change affects all employees, students and guest accounts. Guest accounts will now receive private IP addresses from the same range as external users (100.73.0.0/17), students from the range 100.64.0.0/16, employees from the range 100.66.0.0/16
In case of problems, try disconnect and reconnect eduroam wifi.
If that doesn't help either, contact the IT Service Desk at https://service.support.muni.cz/servicedesk/customer/portal/1/group/50/create/932.

Feb 8, 12:15 CET
Feb 11, 2024

No incidents reported.

Feb 10, 2024

No incidents reported.

Feb 9, 2024
Resolved - This incident has been resolved.
Feb 9, 12:55 CET
Investigating - Streamy z učeben pomocí systému Medial momentálně nefungují. Streamovat lze skrze program OBS, popř. je možné využít Živou událost v MS Teams.

Classroom streams using Medial are currently not working. You can now stream through OBS or you can use the Live Event in MS Teams.

Nov 22, 11:25 CET
Feb 8, 2024
Resolved - This incident has been resolved.
Feb 8, 13:04 CET
Update - We are continuing to work on a fix for this issue.
Jan 8, 16:59 CET
Identified - CZ: Dojde k plošnému omezení OneDrive kapacity, více informací na https://it.muni.cz/aktuality/snizeni-kapacity-uloziste-onedrive-v-microsoft-365
Pokud přesahujete zmíněné limity, doporučujeme snížit objem obsazeného prostoru co nejdříve.

EN: There will be OneDrive capacity restriction, more information at https://it.muni.cz/en/aktuality/reducing-onedrive-storage-capacity-in-microsoft-365-and-what-it-means-for-you
If you exceed the mentioned limits, we recommend reducing the volume of data as soon as possible.

Jan 8, 16:58 CET
Feb 7, 2024

No incidents reported.