Očekávaný výpadek el. energie v SUKB pavilonech 6.12. mezi 5:00-9:00 / Expected power outage in SUKB pavilions 6.12. between 5:00-9:00
Scheduled Maintenance Report for IT MUNI Services StatusPage
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Dec 06, 2023 - 09:00 CET
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Dec 06, 2023 - 05:00 CET
Update
We will be undergoing scheduled maintenance during this time.
Posted Nov 30, 2023 - 09:04 CET
Scheduled
V SUKB pavilonech D29, D30, D31, D32, D33, D36, E25, E34 dojde mezi 5:00 a 9:00 k výpadku el. energie z důvodu rekonstrukce pavilonu D30.
Dopad výpadku: např. na plánovanou výuku probíhající v těchto pavilonech

In SUKB pavilions D29, D30, D31, D32, D33, D36, E25, E34 there will be a power outage between 5:00 a.m. and 9:00 a.m. due to the reconstruction of pavilion D30.
Outage impact: e.g. on planned teaching taking place in these pavilions
Posted Nov 30, 2023 - 09:04 CET
This scheduled maintenance affected: Různé / Miscellaneous.